web analytics

Dossier: Parkeerbeleid en parkeernormen 2022

Op 9 februari 2022 heeft de gemeente Capelle aan den IJssel het concept Parkeerbeleid 2022 en de concept Nota Parkeernormen 2022 ter inzage gelegd.

Deze concept stukken kunt u hieronder downloaden of op de pagina belangrijke documenten onder 6a) en 6b).

Stichting Wijkbelangen Facinatio (“SWF”) heeft op 23 maart 2022 een zienswijze ingediend over deze concepten. U kunt de zienswijze hieronder downloaden.