web analytics

Ruimtelijk Toekomstperspectief Fascinatio

3. DOWNLOAD HIERONDER DE INFORMATIE OVER HET RTPF 2030

3A. De door Stichting Wijkbelangen Fascinatio ingediende zienswijze over het concept Ruimtelijk Toekomstperspectief Fascinatio 2030 kunt u hieronder downloaden.
Deze zienswijze is ondersteund door circa 60 wijkbewoners.

3B. De bewonersbrief kunt u hieronder downloaden:

3C. Het concept Ruimtelijk Toekomstperspectief Fascinatio 2030 kunt u hieronder downloaden:

INSPRAAKPERIODE, INFORMATIE-AVONDEN EN DOWNLOADS

Door de gemeente is een “Ruimtelijk Toekomstperspectief Fascinatio (‘RTP’) uitgewerkt. Hiermee “[…] wordt een doorkijkje gegeven naar de wijk in 2030 en welke acties er ondernomen (moeten) worden om dit te bereiken […]”.

Het RTP ligt ter inzage van 17 februari 2021 tot en met 31 maart 2021.

2. INFORMATIE-AVONDEN

De gemeente organiseert 4 informatiebijeenkomsten met verschillende thema’s over het Ruimtelijk Toekomstperspectief op:

1 maart 2021 om 19:30 uur: entrees van de wijk

4 maart 2021 om 19:30 uur: Een gemengde buitenring

9 maart 2021 om 19:30 uur: Groene beleving

10 maart 2021 om 19:30 uur: Mobiliteit, parkeren en ontsluiting

  1. INSPRAAKPERIODE

Tijdens deze periode heeft u als wijkbewoner inspraak. Deze termijn loopt af op 31 maart 2021.

U kunt uw mening geven door een reactie te sturen naar de gemeente via:

1) doemee@capelleaandenijssel.nl

of per post:

2) Gemeente Capelle aan den IJssel
T.a.v. de Gemeenteraad en het college van B&W
Postbus 70
2900 AB Capelle aan den IJssel

Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden!