web analytics

Studentenwoningen (kavel 2K-4)

*** HERZIEN PLAN ***

De gemeenteraadsvergadering van 14 november 2022

Op 14 november 2022 is de verklaring van geen bedenkingen behandeld voor het herziene plan voor de 342 studentenwoningen.

U kunt de vergadering terugkijken via deze link (agendapunt 7, vanaf 04:13:10).

Zowel bewoners als Stichting Wijkbelangen Fascinatio hebben ingesproken. Via bovenstaande link kunt u ook de inspreekteksten downloaden.
In totaal werden door de aanwezige raadsleden 32 stemmen uitgebracht. Resultaat: 24 voor en 8 tegen.
Een meerderheid van de gemeenteraad stemde dus voor de ontwerpverklaring van geen bedenkingen.
Tegenstemmen kwamen vanuit Leefbaar Capelle (3), D66 (1), VVD (1), CBB (1) en SP (1), maar dit was onvoldoende om een verklaring van geen bedenkingen te verhinderen.

Na deze stap wordt de zienswijzeprocedure opgestart. Tijdens de terinzagelegging van de ontwerp omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen 6 weken hun zienswijze indienen.
Deze termijn is nog niet ingegaan.

De verwachting is dat er vanuit de wijk Fascinatio zienswijzen zullen worden ingediend.

Behandeling bij commissie Stadsontwikkeling en -beheer 18 oktober 2022

Op 18 oktober a.s. staat het herziene plan van de studentenwoningen op de agende bij de commissie Stadsontwikkeling en -beheer. Wat is er veranderd in de plannen?

  • Het aantal studentenkamers/woningen is verlaagd van 400 naar 342 (58 kamers minder).
  • Het aantal bouwlagen is verlaagd van 8 naar 7 (1 bouwlaag minder)
  • Het aantal parkeerplaatsen van 92 naar 79 (13 parkeerplaatsen minder).

Bewoners kunnen inspreken tijdens de commissievergadering. Om van dit spreekrecht gebruik te maken dienen bewoner zich uiterlijk dinsdag 18 oktober 2022 om 12:00 uur aan te melden bij de griffie. De maximale inspreektijd bedraagt 5 minuten.

Op de pagina met de raadsinformatie van de gemeente Capelle aan den IJssel kunnen de stukken worden gedownload.

*** OORSPRONKELIJK PLAN ***

De gemeenteraadsvergadering van 13 december 2021

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 13 december 2021 werd het agendapunt “Ontwerpverklaring van geen bedenkingen studentenhuisvesting” niet behandeld.

De reden hiervan was dat de projectontwikkelaar aan het College van B&W had gevraagd het punt van de agenda af te halen.

Het onderwerp kwam circa 4 minuten aan de orde en dit kan worden teruggekeken via deze link.

Hoorzitting met gemeenteraad op 30 november 2011

Op 30 november 2021 werd een hoorzitting gehouden met de gemeenteraad. De gemeenteraad besloot tot het houden van een hoorzitting nadat haar diverse signalen hadden bereikt over belanghebbenden die verschillende opvattingen bij het plan hadden. Met de hoorzitting wilde de gemeenteraad recht doen aan alle opvattingen en tot een weloverwogen besluit komen.

Tijdens de hoorzitting werd het plan toegelicht door de ontwikkelaar en konden diverse vertegenwoordigers uit de wijk hun visie op de plannen uiteenzetten. Vanuit de wijk waren drie partijen aanwezig: Twee bewoners namens veel bewoners uit Fascinatio-West, het dagelijks bestuur van WijkoverlegPlatform Fascinatio (‘WOP Fascinatio’) en een bestuurslid van Stichting Wijkbelangen Fascinatio.

Op de website van de gemeente Capelle aan den IJssel kan de hoorzitting worden teruggekeken. Ook de door de sprekers ingediende stukken kunnen daar worden gedownload.

Onrust en zorgen in de wijk

In de wijk is veel onrust ontstaan over de geplande ontwikkeling van de studentenwoningen. In het Algemeen Dagblad verscheen op 2 december 2021 een artikel over de zorgen van de wijkbewoners.

Het oorspronkelijke plan

In Fascinatio staat de komst van 400 studentenwoningen gepland op kavel 2K-4.

Op de site wijwillendit van de gemeente Capelle aan den IJssel kunt u informatie downloaden die door de gemeente is verstrekt. Dit betreft onder andere de presentatie van de informatie-avond van 22 maart 2021, een vraag- en antwoordocument en de uitnodiging voor deelname aan de enquete over het aantal parkeerplaatsen.

Via berichten en een poll op Nextdoor bleek al snel dat veel bewoners zich zorgen maken over de plannen, vooral over het aantal parkeerplaatsen en de omvang van de huidige plannen.

Via onze site kunnen bewoners van Fascinatio snel en eenvoudig reageren op de enquete.

Binnenkort volgt hier meer informatie over het project.

Enquete gemeente over het aantal parkeerplaatsen

Eenvoudig reageren op de enquete van de gemeente? Kijk op deze pagina.