web analytics

Hortus (appartementen)

UPDATE: De vergunning is verleend. Deze ligt ter inzage van 8 april 2021 tot en met 19 mei 2021.
Beroep aantekenen bij de rechtbank Rotterdam kan tot en met woensdag 19 mei 2021.

——————————-

Op 22 maart 2021 heeft de meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met project Hortus. Deze meerderheid bestond slechts uit 3 partijen (Leefbaar Capelle, VVD en SGP). Alle overige 6 partijen stemden tegen. Zij hadden teveel bedenkingen tegen de plannen, waaronder het tekort aan parkeerplaatsen. De wethouder bleek op 22 maart niet in staat de zorgen bij 6 van de 9 politieke partijen weg te nemen.

——————————-

Alle onderdelen van de ingediende zienswijzen zijn afgewezen door het college van B&W met de nota van beantwoording. Op maandag 8 maart 2021 vindt behandeling in de commissie Stadsontwikkeling en -beheer plaats.

——————————-

Naast Allsafe staat woningbouw gepland met 55 appartementen. De prijzen variëren tussen EUR 268.000 tot EUR 414.000. Het woonoppervlak bedraagt 75 tot 117 m2. De doelgroepen zijn:
*) Starters van 18 tot 27 jaar; en
*) Ouderen vanaf de AOW gerechtigde leeftijd

——————————-

Raadvergadering 22-03-2021 terugkijken? Klik hier.

Commissievergadering 08-03-2021 terugkijken? Klik hier.

18-11-2020: Einde termijn indiening zienswijze

De op 8 oktober 2020 ter inzage gelegde stukken:

De ruimtelijke ordening is en was NIET te downloaden via: wijwillendit.nl

De bron van de ruimtelijke ordening is: ruimtelijkeplannen.nl

Alle documenten die via ruimtelijkeplannen.nl te downloaden zijn staan hier.