web analytics

Het Nieuwe Rivium

KIJK OOK OP WWW.WIJWILLENDITNIET.NL

De gemeente werkt aan de ontwikkeling van “het nieuwe Rivium”. Het plan is om het huidige bedrijventerrein met veel leegstand te transformeren naar een “hippe” combinatie van werken en wonen. Veel panden zullen worden gesloopt en plaatsmaken voor moderne woontorens met in totaal naar verwachting circa 5.000 woningen. Er zijn diverse voorzieningen gepland zoals horecagelegenheden en detailhandel. Binnen een paar jaar moeten de eerste nieuwe woontorens af zijn. 

13. INDIENING BEROEP BIJ DE RECHTBANK: Op 24 januari 2021 hebben de initiatiefnemers van het referendumverzoek beroep aangetekend bij de Rechtbank Rotterdam. Een zittingsdatum is nog niet bekend.

12. AFWIJZING BEZWAARSCHRIFT: Op 17 december 2020 heeft de gemeenteraad ons bezwaarschrift afgewezen. De raad wil de initiatiefnemers van een raadgevend referendum niet in de gelegeheid stellen tot het indienen van een definitief referendumverzoek.

10. De gemeenteraad heeft op 29 september 2020 ingestemd met het Gebiedspaspoort 2.0 voor het Nieuwe Rivium. Wel werden 2 moties en één amendement aangenomen.

9. Het inleidend verzoek van inwoners tot het houden van een referendum is door de gemeenteraad op 28 september 2020 afgewezen. Dit besluit van de gemeenteraad staat open voor bezwaar en beroep.

De informatie (transformatiepagina) van de Vereniging Parkmanagement Rivium over het nieuwe Rivium vindt u hier (externe link).

De informatie van de gemeente over het nieuwe Rivium vindt u hier (externe link).