web analytics

Saxum en Quadratum

De ontwikkeling van 2 appartementencomplexen staat gepland Saxum (kavel NK9) en Quadratum (kavel NK4). De bouw is in strijd met het bestemmingsplan. Daarom konden tot en met 31 maart 2021 zienswijzen worden ingediend.

Laatste status: In juni 2021 worden de kavelontwikkelingen besproken met de gemeenteraad.

  1. Commissievergadering 1 juni 2021

Klik hier voor de link naar de commissievergadering van 1 juni 2021.

Hieronder kunt u voor beide plannen eenvoudig de gebundelde set raadsstukken downloaden:

2. Zienswijzen, ondersteund door circa 50 wijkbewoners

Stichting Wijkbelangen Fascinatio heeft een zienswijze ingediend voor beide kavels.
De zienswijze werd ondersteund door circa 50 wijkbewoners. U kunt de zienswijzen hieronder downloaden.
Door het WOP DB Fascinatio is geen zienswijze ingediend.