web analytics

Bekendmakingen 14-12-2022 en 21-12-2022 toegevoegd

Op de pagina “Bekendmakingen” zijn de laatste bekendmakingen m.b.t. aangevraagde en verleende vergunningen opgenomen.

Bijzonderheden:
Zienswijzetermijn voor 161 sociale huurwoningen van Havensteder (NK1) van 15 december 2022 tot en met 8 februari 2023.