web analytics

Bekendmakingen 31-03-2021 en 07-04-2021 toegevoegd

Op de pagina “Bekendmakingen” zijn de laatste bekendmakingen m.b.t. aangevraagde en verleende vergunningen opgenomen.

Bijzonderheden:

Project Hortus -> vergunning verleend !!! (Fascinatio, 55 appartementen naast Allsafe)

In de Raadsvergadering van 22 maart 2021 is de verklaring van geen bedenkingen over project Hortus aangenomen.

Het college van B&W heeft de vergunning inmiddels afgegeven en de stukken liggen ter inzage vanaf 8 april 2021 tot en met 19 mei 2021.

Tot en met 19 mei 2021 kan een beroep worden ingediend bij de rechtbank.

Meer informatie? Email naar info@fascinatio.info