web analytics

Dossier Hortus toegevoegd aan de website

Op de website is het “Dossier Hortus” toegevoegd.

Kijk hier voor meer details.

Naast Allsafe staat woningbouw gepland met 55 appartementen. De prijzen variëren tussen EUR 268.000 tot EUR 414.000. Het woonoppervlak bedraagt 75 tot 117 m2. De doelgroepen zijn:
*) Starters van 18 tot 27 jaar; en
*) Ouderen vanaf de AOW gerechtigde leeftijd