web analytics

Onderzoeksrapport vergunningverlening Allsafe uitgebracht. Comité AllsafeNEE vindt het rapport ontoereikend.

Op 15 oktober 2020 is het onderzoeksrapport naar de vergunningverlening van het Allsafepand uitgebracht.

Kijk onder Dossier Allsafe om het onderzoeksrapport te downloaden, maar ook om het persbericht van comité AllsafeNEE te downloaden.

Comité AllsafeNEE vindt het onderzoeksrapport naar de vergunningverlening voor Allsafe in de Capelse wijk Fascinatio ontoereikend. Het onderzoek laat veel belangrijke vragen onbeantwoord. Te veel conclusies en bevindingen zijn afgezwakt en blijven onderbelicht. Bovendien zijn enkele cruciale e-mails boven tafel gekomen die bij eerdere Wob-verzoeken niet door de gemeente zijn verstrekt. De juistheid en volledigheid van de bevindingen en conclusies kunnen hierdoor niet worden vastgesteld. Veel van de opmerkingen van Comité AllsafeNEE zijn niet verwerkt of onderzocht. Het comité adviseert de gemeenteraad aanvullend onderzoek te laten uitvoeren en een second opinion te vragen.