web analytics

Bewoners dienen bezwaar in tegen weigeren referendum over het Nieuwe Rivium

Op 2 oktober 2020 hebben de initiatiefnemers van het inleidende verzoek tot het houden van een referendum een bezwaarschrift ingediend bij de gemeenteraad tegen het besluit tot het afwijzen van een referendum.

Kijk op www.wijwillenditniet.nl voor meer informatie.