web analytics

Bezwaarschrift afwijzen handhavingsverzoek reclame Allsafe d.d. 17-03-2020 staat online

Op 17 maart 2020 hebben diverse bewoners bezwaar aangetekend bij het college van B&W tegen het afwijzen van het handhavingsverzoek ten aanzien van de reclame bij Allsafe.

Het bezwaarschrift is te downloaden onder “Dossier Allsafe“.