web analytics

Dossiers Saxum en Quadratum toegevoegd

In het menu kunt u nu onder “Dossiers” ook een pagina met informatie over de geplande appartementencomplexen Saxum (kavel NK9) en Quadratum (kavel NK4) vinden.

Ook via deze link komt u op de pagina voor Saxum en Quadratum.