web analytics

Risico op stagnatie project het Nieuwe Rivium door strikte uitgangspunten college en raad

Op 28 mei 2021 verscheen een persbericht van de Rekenkamer Capelle aan den IJssel. Ook werd de onderzoeksbrief “Gebiedsontwikkeling het Nieuwe Rivium” gepubliceerd.

De samenvatting zoals opgenomen in het persbericht luidt:

“Bij de gebiedsontwikkeling het Nieuwe Rivium hanteert de gemeente Capelle aan den IJssel het strikte uitgangspunt dat het project volledig voor rekening en risico van de markt wordt uitgevoerd. Dit is naar het oordeel van de rekenkamer niet zonder meer een realistisch uitgangspunt, gelet op ervaringen met soortgelijke grootschalige gebiedsontwikkelingen elders in het land. Mede door deze lage risicobereidheid die de gemeente hanteert is er nog geen overeenstemming over de financieel juridische kaders. Hierdoor hoopt de gemeente het risico dat de gebiedsontwikkeling vertraagt of mogelijk niet van de grond komt. Dit en meer concludeert de Rekenkamer Capelle aan den IJssel in haar onderzoeksbrief over de gebiedsontwikkeling het Nieuwe Rivium.”

Onder dossier Rivium kunt u het persbericht, de onderzoeksbrief en de onderzoeksopdracht als 1 document downloaden.