web analytics

Bezwaarschrift inrit Allsafe Fascinatio staat online

Op 30 juli 2019 is door comité AllsafeNEE een bouwstop aangevraagd voor de aanpassing van de inrit van Allsafe.

Deze bouwstop is door de gemeente afgewezen op 28 augustus 2019.

Op 8 oktober 2019 heeft het comité een bezwaarschrift ingediend tegen de afwijzing door de gemeente. Ons bezwaarschrift zal worden behandeld door de commissie bezwaarschriften (een openbare zitting)  op  dinsdag 10 december of dinsdag 14 januari a.s.

Dit bezwaarschrift is te downloaden onder “Dossier Allsafe” op deze website, of door hier te klikken.