web analytics

Bezwaarschrift reclame Allsafe staat online

Op 9 november 2019 heeft het comité AllsafeNEE, in aanvulling op de email van het WOP DB, een bezwaarschrift gericht aan het college van B&W, afdeling bouwtoezicht en afdeling handhaving.

Dit bezwaarschrift betreft het voeren van reclame door Allsafe bij het pand in Fascinatio.

Dit bezwaarschrift is te downloaden onder “Dossier Allsafe” op deze website, of door hier te klikken.