web analytics

Voorstel onderzoeksvragen comité AllsafeNee staat online

Op 31 oktober 2019 hebben enkele leden van het comité AllsafeNEE op het gemeentehuis een verkennend gesprek gehad over het in te stellen onafhankelijke externe onderzoek naar het proces van vergunningverlening voor het Allsafe-pand aan de Fascinatio Boulevard.

Wij hebben aan de gemeente een document overhandigd met ons voorstel ten aanzien van de onderzoeksvragen.

Dit voorstel is te downloaden onder “Dossier Allsafe” op deze website, of door hier te klikken.

Een vervolggesprek staat inmiddels gepland, waarbij het comité AllsafeNEE, het WOP Fascinatio en een afvaardiging van bewoners uit de wijk met de gemeente verder zullen praten, met name over een concept document waarin de onderzoeksvragen en deelvragen die zijn ingebracht door de diverse betrokken partijen zijn samengebracht.