web analytics

Gemeenteraadsvergadering 17 april 2023, 20:00 uur

Maandag 17 april 2023 staat er op de gemeenteraadsvergadering 2 ‘hamerstukken’ met betrekking tot Fascinatio:

1. Agendapunt 5d gaat over de 342 studentenwoningen (kavel 2K4).
Hiervoor wordt maandagavond, naar verwachting, de “definitieve verklaring van geen bedenkingen afgegeven”.

2. Agendapunt 5F gaat over de 161 sociale woningen van Havensteder (kavel NK1).
Voor dit kavel wordt maandagavond, naar verwachting, een nieuw bestemmingsplan aangenomen “Bestemmingsplan Fascinatio Boulevard Noord NK1”.

Via de volgende link kunt u de raadsvergadering live volgen (of later terugkijken).
U kunt de vergadering ook in het gemeentehuis bijwonen op de publieke tribune.