web analytics

Het MODEL voor een nadere inhoudelijke onderbouwing voor een eventueel ingediend pro-forma bezwaarschrift tegen kavel 4K-2 (Lomans) is beschikbaar.

Diverse bewoners hebben een pro-forma bezwaarschrift ingediend met betrekking tot kavel 4K-2 (Lomans). Dit kon tot 4 februari 2020.

Het MODEL voor de nadere inhoudelijke onderbouwing van het pro-forma bezwaarschrift (Word-format) is te downloaden onder “Dossier Lomans” op deze website, of door hier te klikken.

Het bezwaarschrift bevat onder andere:
*) Strijdigheden met het Beeldkwaliteitsplan 1999 (parkconcept, bouwhoogte, parkeren en materiaalgebruik)
*) Strijdigheid met het bestemmingsplan Fascinatio-Capelse brug (nog geen advies van het REO/MRDH ontvangen / beschikbaar gesteld)
*) Strijdigheid met de Nota Buitenreclame 2015 (reclame arme zone, te grote reclames, teveel reclames, verlichte reclame aan woonzijde van de wijk)

Uiteraard is het MODEL naar eigen inzicht aan te passen / te herzien.

——————————————————————————————-

Een aantal bewoners hebben de nadere inhoudelijke onderbouwing al naar het college van B&W verzonden. Dit schrijven is ook te downloaden onder “Dossier Lomans” (PDF file), of door hier te klikken.

——————————————————————————————