web analytics

College van B&W wijst alle zienswijzen project Hortus af

Geen aanpassingen in omgevingsvergunning o.b.v. zienswijzen
Alle onderdelen van de ingediende zienswijzen zijn afgewezen door het college van B&W met de nota van beantwoording.

Onder andere de geldende parkeernormen worden niet nagekomen en de stedenbouwkundige inrichting wijkt af van het beeldkwaliteitsplan 1999 en andere kavels. Ook is de vraag of het college van B&W nog (zonder meer) mag steunen op de adviezen van het Q-team. Lees hier verder.

Commissievergadering Stadsontwikkeling en -beheer
Op maandag 8 maart 2021 worden in de commissie Stadsontwikkeling en -beheer de zienswijzen en de defintieve verklaring van geen bedenkingen behandeld.

Wordt vervolgd…