web analytics

Gemeente gedoogt (voorlopig) de illegaal geplaatste reclame op de carwash in Fascinatio

De huidige reclame op de carwash is aangebracht zonder vergunning. Naast het feit dat er geen vergunning is, is de reclame strijdig met de Nota Beeldkwaliteit 2017 en Nota Buitenreclame 2015.

Als antwoord op het bezwaarschrift van 23-12-2019 is door de gemeente op 07-01-2020 bevestigd dat er voor deze reclame inderdaad geen vergunning is. De gemeente gaat voorlopig niet handhaven.

Reactie van de gemeente Capelle aan den IJssel:

“[…] We kunnen u ter informatie mededelen dat op 22 januari 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend voor de activiteit ‘gevelreclame’. Deze aanvraag is op 29 januari 2020 gepubliceerd. Deze aanvraag kan afzonderlijk van de aanvraag om omgevingsvergunning voor het gebouw worden ingediend. De aanvraag zal aan de relevante regelgeving, zoals de Nota buitenreclame, worden getoetst.Indien er een omgevingsvergunning voor het aanbrengen van reclame is verleend is het voor belanghebbenden mogelijk om bezwaar te maken tegen dit besluit. […]”

———————————

Dat de gemeente Capelle aan den IJssel de zonder vergunning aangebrachte reclame gedoogt, werd door wethouder Struijvenberg op de laatste WOP vergadering verklaard door het feit dat er door de inmiddels wel aangevraagde vergunning “zicht is op legalisatie” van de reclame.

——————————–

Het bezwaarschrift en de volledige reactie van de gemeente Capelle aan den IJssel is te lezen onder “Dossier Carwash“.