web analytics

Bezwaarschrift inritten, reclame en bomen verplaatsen Carwash staat online

Op 23 december 2019 is door comité AllsafeNEE bezwaar aangetekend tegen de verleende vergunning voor verplaatsen van bomen, de aanleg van de inritten en de reclamevoering bij de carwash.

De reclame bij de carwash is:
a) zonder vergunning aangebracht;
b) past niet binnen de Nota Buitenreclame 2015;
c) had volgens de Nota Beeldkwaliteit 2015 direct moeten worden mee-ontworpen bij de eerste vergunningaanvraag.

Op 7 januari 2020 is door de gemeente bevestigd:

“[…] Ten aanzien van de vergunning voor de gevelreclame delen wij u mede dat daarvoor geen vergunning is aangevraagd noch is verleend.” […] Uw bezwaarschrift tegen de gevelreclame merken wij daarom aan als een handhavingsverzoek. De afdeling Handhaving en Vergunningen zal u hierover verder informeren […].”

Het bezwaarschrift is te downloaden onder “Dossier Carwash” op deze website, of door hier te klikken.