web analytics

Project Hortus (55 appartementen naast Allsafe) op 15 september a.s. besproken met de commissie Stadsontwikkeling en -beheer

Op dinsdag 15 september 2020 staat project Hortus, de bouw van 55 appartmenten naast Allsafe aan de Fascinatio Boulevard, op de agenda de van de Commissie Stadsontwikkeling en -beheer.

De vergadering is openbaar en er is ruimte voor spreekrecht van inwoners.

Onderwerp is onder andere het vragen van een verklaring van geen bedenkingen.

Het plan is namelijk in strijd met het geldende bestemmingsplan Fascinatio-Capelsebrug. Op de locatie van de boogde woningbouw geldt de bestemming ‘’Bedrijf’’. Woningbouw is niet passend binnen deze bestemming.

Er kan toch medewerking worden verleend aan het bouwplan op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
 het plan mag niet in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening;
 het plan moet vergezeld gaan van een goede ruimtelijke onderbouwing;
 er dient door u een verklaring van geen bedenkingen afgegeven te worden.

—————————————————–

——————————————————

Bron: https://capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl/vergadering/652270/Commissie%20Stadsontwikkeling%20en%20-Beheer%2015-09-2020