web analytics

Ruimtelijk Toekomstperspectief Fascinatio (inspraak, informatie-avonden en downloads)

Door de gemeente is een “Ruimtelijk Toekomstperspectief Fascinatio (‘RTP’) uitgewerkt. Hiermee “[…] wordt een doorkijkje gegeven naar de wijk in 2030 en welke acties er ondernomen (moeten) worden om dit te bereiken […]”.

De inspraakperiode loopt tot en met 31 maart 2021.

De gemeente organiseert 4 informatie-avonden met verschillende thema’s. De avonden zijn op 1 maart, 4 maart, 9 maart en 10 maart en starten om 19:30 uur. U kunt zich aanmelden via: doemee@capelleaandenijssel.nl onder vermelding van “Bijeenkomsten RTP Fascinatio”.

Download de informatie op deze website onder “dossier Ruimtelijk toekomstperspectief“.

Vragen: info@fascinatio.info