web analytics

Bekendmakingen 10-02-2021 en 03-02-2021 toegevoegd

Op de pagina “Bekendmakingen” zijn de laatste bekendmakingen m.b.t. aangevraagde en verleende vergunningen opgenomen.

Bijzonderheden:

  1. Barckalaan (tussen nr 10 en 20), kavel 4K3, magazijn / opslagfunctie!

Betreft het kavel tussen Hello Carwash en Lomans.
Beslissing uitgesteld tot 15 maart 2021.
Wederom opslag / magazijnfunctie met beperkte kantoorfunctie.

Risico van toename vrachtverkeer in de wijk Fascinatio. Huurder / koper / gebruikers zou nog niet bekend zijn. Volgens gemeente maximaal 2 vrachtwagens per dag…

2. Hotel Rivium: vergunning verleend, pand Braingate (Rivium Boulevard 301)

Bouwen en afwijken bestemmingsplan: transformatie Braingate kantoren naar hotel.