web analytics

Bekendmakingen 20-01-2021 en 27-01-2021 toegevoegd

Op de pagina “Bekendmakingen” zijn de laatste bekendmakingen m.b.t. aangevraagde en verleende vergunningen opgenomen.

Bijzonderheden:

Anterieure overeenkomst hotel-kantoren aan de Fascinatio Boulevard

Op 16 december 2020 is door de gemeente een anterieure overeenkomst gesloten voor het hotel aan de Fascinatio Boulevard 301.
Deze overeenkomst ligt ter inzage, maar hiertegen kan geen bezwaar worden aangetekend.

LED-reclames bij de Hello Carwash

Voor de reeds maandenlang zonder vergunning geplaatste LED reclames bij de Hello Carwash is een vergunningaanvraag ingediend. In september 2020 is inzake deze LED reclames door Stichting Wijkbelangen Fascinatio een handhavingsverzoek bij de gemeente Capelle aan den IJssel ingediend. Dit handhavingsverzoek is door het college van B&W afgewezen. Hiertegen is bezwaar aangetekend door Stichting Wijkbelangen Fascinatio.

Tegen ingediende vergunningaanvragen kan (nog) geen bezwaar worden ingediend.