web analytics

Zienswijze ingediend over RTPF 2030, ondersteund door 60 wijkbewoners

Door de gemeente is een “Ruimtelijk Toekomstperspectief Fascinatio (‘RTPF’) uitgewerkt.

Met het RTPF “[…] wordt een doorkijkje gegeven naar de wijk in 2030 en welke acties er ondernomen (moeten) worden om dit te bereiken […]”.

De inspraakperiode liep tot en met 31 maart 2021.

Door Stichting Wijkbelangen Fascinatio is een zienswijze ingediend op 31 maart 2021. De zienswijze werd ondersteund door circa 60 wijkbewoners.

U kunt de zienswijze downloaden op deze website onder “dossier Ruimtelijk toekomstperspectief“.

Vragen: info@fascinatio.info