web analytics

Bekendmakingen 10-03-2021 toevoegd

Op de pagina “Bekendmakingen” zijn de laatste bekendmakingen m.b.t. aangevraagde en verleende vergunningen opgenomen.

Bijzonderheden:

Uitstel beslistermijn voor illegale LED-reclame Hellocarwash

De beslissing op de vergunningaanvraag voor de 2 LED schermen in de Hellocarwash is uitgesteld tot uiterlijk 27 april 2021.

Bij de Hellocarwash zijn al maanden lang illegaal LED schermen geplaatst. In september 2020 werd een handhavingsverzoek ingediend, maar de reclames worden door de gemeente sindsdien gedoogd.

De vergunningaanvraag die in januari 2021 is ingediend en waarover het college van B&W nog een besluit moet nemen was een gevolg van het handhavingsverzoek.

Wordt vervolgd…