web analytics

Ingebrekestelling gemeente door comité AllsafeNEE m.b.t. reclame Carwash staat online

Op 23 december 2019 is door comité AllsafeNEE bezwaar aangetekend tegen de verleende vergunning voor verplaatsen van bomen, de aanleg van de inritten en de reclamevoering bij de carwash.

Op 9 februari 2020 is een ingebrekestelling aan de gemeente Capelle aan den IJssel, aangezien de reguliere beslistermijn van 6 weken ten aanzien van de reclamevoering inmiddels ruim 1 week was verstreken.

Op twee extra momenten hadden wij de gemeente per email aanvullend op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen ten aanzien van de gevelreclame bij de carwash.

Op 8 januari 2020 hebben wij gemeld dat zonder vergunning de reclametekst was aangebracht en op 26 januari 2020 hebben wij gemeld dat zelfs de verlichting van de reclame zonder vergunning was aangezet.

Van enig handhavend en toezichthoudend optreden lijkt derhalve geen enkele sprake te zijn of te zijn geweest.

De ingebrekestelling is te downloaden onder “Dossier Carwash” op deze website, of door hier te klikken.