web analytics

Bekendmakingen gemeente

Bronnen: www.capelleaandenijssel.nl en/of www.capelle.ijsselenlekstreek.nl/krantenarchief

NB: tegen een vergunningaanvraag kan GEEN bezwaar worden aangetekend! Bezwaar maken kan pas nadat de vergunning is verleend.

2020

2019

Op deze website zijn GEEN bekendmakingen van VÓÓR 31-12-2019 opgenomen.